BIBLIOFERIE już za nami

Łyżwy, bałwanki, maski karnawałowe, warzywa z masy solnej… - długo można by wymieniać prace plastyczne, które dzieci wykonały podczas ferii na zajęciach w Bibliotece Gminnej w Kątach oraz w Filii Bibliotecznej w Wymysłowie. W drugim tygodniu ferii, bibliotekarki z wymienionych placówek, zorganizowały i poprowadziły zajęcia plastyczno - literackie pod nazwą BIBLIOFERIE. W zajęciach od poniedziałku do piątku uczestniczyły dzieci, które swój wolny czas mogły spędzić w sposób twórczy i bezpieczny. Efekty dziecięcych prac, które powstawały w Wymysłowie pod okiem pani Kasi, a w Kątach – pani Bogusi, podziwiać można na załączonych do wiadomości zdjęciach i oczywiście na wystawkach w naszych bibliotekach.

Script logo