Filia Wyczółki

Filia Biblioteczna w Wyczółkach
Siedzibą biblioteki jest budynek Szkoły Podstawowej w Wyczółkach.
tel. 509-668-105 


Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r. - 9.026 woluminów.

Godziny otwarcia:

Od dnia 1 września 2021r. do końca roku szkolnego 2021/2022 biblioteka czynna będzie w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK    9.00 – 13.00

WTOREK             12.00 – 17.00

ŚRODA                13.00 – 17.00

CZWARTEK         12.00 – 16.00

PIĄTEK                13.00 – 16.00

 

Pracownik:
Iwona Kochanek – starszy kustosz

Script logo