Plastyczne igraszki

Filia Biblioteczna w Wymysłowie od kilku lat prowadzi zajęcia biblioteczne pod nazwą „Plastyczne igraszki”.  Ich nazwa jest nieprzypadkowa, bowiem zajęcia te mają lekką formę plastycznej zabawy, połączonej z promocją książek i czytelnictwa.  Nie są one prowadzone przez zawodowego plastyka, ale przez bibliotekarkę - czyli osobę, której specjalnością są książki. Zajęcia te mają na celu również oswojenie dzieci – a tym samym przyszłych dorosłych – z przestrzenią biblioteki. Chcemy pokazać, że jest to przestrzeń przyjazna i otwarta na potrzeby naszych czytelników.

Zaangażowanie i inwencja twórcza Pani Kasi, która prowadzi zajęcia sprawiają, że co tydzień w bibliotece gromadzą się dzieci w wieku od 5 – 6 lat (czasem towarzyszą im podczas zajęć rodzice) do lat 13. Odwiedzający  bibliotekę czytelnicy podziwiać mogą ciągle zmieniającą się galerię prac, które eksponowane są po zajęciach.

Dzieci zapraszamy w każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00. Zajęcia są bezpłatne.

Script logo