Prezentacja historyczna w Kątach

12 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kątach zgromadzili się uczniowie starszych klas, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr Anny Zalewskiej na temat I wojny światowej. Pani doktor potrafiła zainteresować słuchaczy tematem swojej prezentacji. Chwilami wykład miał charakter rozmowy, w której – mimo iż dotyczył spraw tak trudnych – młodzież czynnie brała udział. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość obejrzenia wystawy oraz eksponatów, odnalezionych jako pozostałości po walkach w I wojnie światowej.

Biblioteka Gminna otrzymała od prowadzącej publikację jej autorstwa „Ślady i świadectwa Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą” (autorzy: Anna Zalewska i Jacek Czarnecki).

Prezentacja dr A. Zalewskiej, która odbyła się w Kątach, stanowi część projektu, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Suchej.

Script logo