Spotkania z genealogią

W Bibliotece Gminnej w Kątach zakończyły się warsztaty genealogiczne, które dla osób zainteresowanych historią swych rodzin przeprowadził Bogusław Kwiatkowski. Trzy środowe wieczory, podczas których odbywały się spotkania, były dla miłośników genealogii czasem pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi pojęciami z zakresu genealogii, z nazewnictwem, określającym stosunki pokrewieństwa i powinowactwa; dowiedzieli się kto i w jaki sposób może otrzymać odpis aktu stanu cywilnego oraz czy można te dokumenty fotografować. Wśród materiałów kursu znalazły się dane teleadresowe archiwów kościelnych i państwowych wraz z podpowiedziami jak z nich korzystać. Prowadzący zajęcia zwrócił także uwagę na różnicę między datami kalendarza juliańskiego a gregoriańskiego oraz podał korektę, jaką należy zastosować do poprawnego odczytania czasu. Część praktyczną warsztatów stanowiło przeglądanie zasobów internetowych, w których znajdują się skany metryk.

Uczestnicy spotkań cenili sobie ciekawy sposób mówienia Pana Bogusława oraz praktyczne wskazówki, których udzielał – w jaki sposób przygotować się do poszukiwań, co robić, żeby zanadto nie nadwyrężyć swojego budżetu (np. nie dać się naciągnąć firmom, które oferują swoje usługi w zakresie genealogii) oraz wiele innych rad i wskazówek, które z pewnością przydadzą się uczestnikom naszego kursu w ich badaniach genealogicznych.

Script logo