Św. Jan Paweł II - słowa, które warto przypominać

 

2 kwietnia minęła 18. rocznica śmierci świętego, wielkiego Polaka – Jana Pawła II.

Nie tylko z okazji rocznic, ale jak najczęściej, warto przypominać sobie i innym Jego słowa.

Poniżej zamieszczamy kilka cytatów z nauczania św. Jana Pawła II.

 

Bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.

Jan Paweł II, Częstochowa, 15.08.1991r.

***

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka! (…) Miarą cywilizacji (…) jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. (…) Brońcie dalej życia! (…) Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.

Jan Paweł II, Homilia w Kaliszu, 1997r.

***

Do was, drogie mamy, które nosicie w sobie niepowstrzymany instynkt obrony życia, kieruję zatroskany apel: bądźcie zawsze źródłami życia, nigdy śmierci!

Mówię do was razem, ojcowie i matki: zostaliście wezwani do najwyższej misji współdziałania ze Stwórcą w przekazywaniu życia (List do rodzin, 8); nie lękajcie się życia! Głoście razem wartość rodziny i wartość życia. Bez tych wartości nie ma przyszłości godnej człowieka!

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas Jubileuszu Rodzin 14.10.2000r.

***

Człowiek otrzymał dar wolności od swego Stwórcy. Wolność czyni człowieka zdolnym do najwyższego aktu ludzkiej godności: do miłości i adoracji Boga. Wolność posiada jednak swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli.

Jan Paweł II, Wiedeń, 11.09.1983r.

***

Zbyt łatwo ulegamy przekonaniu, że wszystko można zrobić: niebo, ziemię, a nawet samego człowieka, zawsze na nasz własny obraz i podobieństwo. Natomiast tym, czego brakuje dzisiejszemu człowiekowi, jest postawa pokory, ponieważ w żadnej innej epoce człowiek nie popadł w bestialstwo tak głęboko jak teraz.

Jan Paweł II, Rzym, 24.06.1990r.

Script logo