Bilet na podróż z książką - nowa akcja czytelnicza z nagrodami

Czy słyszałeś /słyszałaś o miejscowościach: „Stara Bajeczna” albo „Książkowo Górne”? Bilety do tych miejsc otrzymasz (bezpłatnie!) w Bibliotece Gminnej w Kątach oraz w jej Filiach Bibliotecznych: w Wyczółkach i w Wymysłowie.

Dołącz do akcji „BILET NA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ.  Za każdą wypożyczoną książkę otrzymasz jedną pieczątkę na swoim bilecie. Zebranie minimum 15 pieczątek w ciągu trzech miesięcy upoważnia Cię do odebrania nagrody. Zbierzesz więcej pieczątek? Otrzymasz większą nagrodę 😊

Na każdą z czterech pór roku przygotowany jest BILET w innym kolorze z „książkowymi” nazwami miejscowości.

Zapraszamy dzieci w wieku od najmłodszych do III klasy włącznie.

Regulamin akcji, promującej czytelnictwo wśród dzieci, zamieszczamy poniżej (jest też do pobrania w załączniku PDF)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bilet na podróż z książką

 

I                    ORGANIZATOR

Organizatorem projektu jest Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew.

II                  CELE PROJEKTU

Ø popularyzowanie wśród dzieci zamiłowania do książek i czytania

Ø zwrócenie uwagi na zmieniające się pory roku i charakterystyczne cechy każdej z nich

Ø próba wypracowania w dzieciach umiejętności planowania oraz cierpliwego i wytrwałego dążenia do wyznaczonego celu

III               KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI „BILET NA PODRÓŻ Z KSIĄŻKĄ”

Ø W projekcie mogą wziąć udział dzieci – od najmłodszych począwszy aż do klasy III szkoły podstawowej włącznie

Ø Uczestnicy projektu muszą być zapisani do którejś spośród trzech placówek bibliotecznych na terenie gminy Sochaczew (Biblioteka Gminna w Kątach, Filia Biblioteczna w Wyczółkach, Filia Biblioteczna w Wymysłowie)

IV               JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PRZEBIEG AKCJI

1.     Każde dziecko, które wyrazi chęć wzięcia udziału w projekcie, otrzyma bilet – odpowiedni do aktualnej pory roku – na którym należy wpisać imię i nazwisko właściciela biletu.

2.     Podczas wypożyczania książek, uczestnik akcji powinien okazać bibliotekarzowi bilet w celu uzyskania na nim pieczątki. Za każdą wypożyczoną na swoje konto książkę, dziecko otrzymuje jedną pieczątkę.

3.     W momencie, gdy bilet traci swoją ważność, a na jego odwrocie zebranych jest minimum 15 pieczątek, uczestnik może zgłosić się po nagrodę. W tym celu konieczne jest dostarczenie biletu do swojej biblioteki w przeciągu 21 dni od wygaśnięcia jego ważności (w zależności od rodzaju biletu, będzie to: 12 stycznia, 11 kwietnia, 13 lipca, 14 października).

4.     Do akcji można przystąpić w dowolnym momencie.

V                 NAGRODY

1.     Raz na kwartał nastąpi podliczenie zebranych pieczątek, których ilość równoznaczna jest z ilością wypożyczonych książek.

2.     Dzieci, które zbiorą powyżej 15 pieczątek otrzymają upominki. Wartość nagrody uzależniona będzie od ilości zebranych pieczątek.

3.     Uczestnik akcji sam (lub jego rodzic) zgłasza się po nagrodę do biblioteki w terminach podanych w poprzednim punkcie. Biblioteka nie będzie przekazywała nagród, jeśli uczestnicy w terminie sami się po nie nie zgłoszą.

VI               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział dzieci w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez ich rodziców na ewentualną publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew.

Imiona i nazwiska dzieci nie będą publikowane.

Dodatkowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem tel. 46/861-90-99

 

Script logo