Historia Biblioteki

Biblioteka w gminie Sochaczew założona została 15 października 1965 roku i nosiła wówczas nazwę: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kątach. Pierwszą jej siedzibą był prywatny dom w Kątach, należący do kierownika biblioteki – Haliny Kuśmider. Początkowo placówka wyposażona była w 500 książek, umieszczonych w czterech regałach. Biblioteka stopniowo rozrastała się i po kilku latach została przeniesiona do kątowskiego dworku, w którym mieścił się Klub Młodego Rolnika. Po przejęciu bibliotek przez samorządy gminne zadecydowano, aby biblioteki w Gminie Sochaczew zostały przeniesione do szkół podstawowych. W związku z tą decyzją w roku 1995 nową siedzibą Biblioteki stał się parter budynku Zespołu Szkół w Kątach. W roku 2016 biblioteka kolejny raz zmieniła swoją siedzibę - nie opuszczając budynku, przeniosła się do innej jego części. 
Biblioteka gminy Sochaczew od początku swego istnienia posiadała dwie Filie, które powstały pod koniec lat 50. Różna była ich lokalizacja – mieściły się one w Kożuszkach, Nowych Mostkach, Chodakówku, Jeżówce, by ostatecznie swą siedzibę znaleźć w Wymysłowie i w Wyczółkach.
Ponadto, na terenie gminy, w prywatnych domach, działały punkty biblioteczne. Najwięcej funkcjonowało ich pod koniec lat 80. – było wówczas 29 punktów bibliotecznych.

Biblioteka, poza wypożyczaniem książek i audiobooków organizuje dla swoich użytkowników konkursy o różnej tematyce oraz spotkania autorskie z osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia; prowadzi zajęcia dla dzieci.

W lutym 2018r. dawna nazwa biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna w Sochaczewie z siedzibą w Kątach) zmieniona została na nową: Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew.

Script logo