Jubileusz Biblioteki Gminnej

 • Dworek w Kątach - dawna siedziba biblioteki (zdjęcie współczesne)

  Dworek w Kątach - dawna siedziba biblioteki (zdjęcie współczesne)

Dzisiaj Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew obchodzi jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Z tej okazji pragniemy przypomnieć Państwu jej historię i co nieco opowiedzieć o czasach współczesnych. Niestety, w ostatnich miesiącach z powodu pandemii działalność biblioteki została mocno okrojona, ale miejmy nadzieję że za jakiś czas wszystko wróci do normy.

***

Biblioteka Publiczna Gminy Sochaczew została założona 15 października 1965 roku i nosiła wówczas nazwę: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kątach. Pierwszą jej siedzibą był prywatny dom w Kątach, należący do kierownika biblioteki – Haliny Kuśmider. Początkowo placówka wyposażona była w 500 egzemplarzy książkowych, umieszczonych w czterech regałach. Biblioteka stopniowo rozrastała się i po kilku latach została przeniesiona do kątowskiego dworku, w którym mieścił się Klub Młodego Rolnika. Po przejęciu bibliotek przez samorządy gminne zadecydowano, aby biblioteki w Gminie Sochaczew zostały przeniesione do szkół podstawowych. W związku z tą decyzją w roku 1995 nową siedzibą Biblioteki stał się parter budynku Szkoły Podstawowej w Kątach. W roku 2016 biblioteka kolejny raz zmieniła swoją siedzibę - nie opuszczając budynku, przeniosła się do innej jego części.

Biblioteka od początku swego istnienia posiadała dwie Filie, które powstały pod koniec lat 50. Różna była ich lokalizacja – mieściły się one w Kożuszkach, Nowych Mostkach, Chodakówku, Jeżówce, by ostatecznie swą siedzibę znaleźć w Wymysłowie oraz w Wyczółkach.

Ponadto, na terenie gminy, w prywatnych domach, działały punkty biblioteczne. Najwięcej funkcjonowało ich pod koniec lat 80. – było wówczas 29 punktów bibliotecznych.

Pierwszym kierownikiem biblioteki była pani Halina Kuśmider, która pracą nie tylko swoich rąk i intelektu, ale oddanym sercem służyła lokalnej społeczności przez prawie 40 lat. W 2003r. funkcję kierownika biblioteki przejęła Magdalena Kaźmierczak.

Wszystkie trzy placówki biblioteczne, położone w odległych od siebie punktach gminy (Wyczółki, Wymysłów i Kąty), w rzeczywistości tworzą jedną całość. Z jednej strony, swoją działalnością starają się wpisać w specyfikę miejsca, a z drugiej – nawzajem się uzupełniają.

Biblioteka, poza wypożyczaniem książek i audiobooków organizuje dla swoich użytkowników konkursy o różnej tematyce oraz spotkania autorskie z osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Nowy, obszerny lokal biblioteki w Kątach pozwala na organizowanie spotkań i warsztatów, lekcji bibliotecznych i zajęć dla dzieci, a także wystaw.

Biblioteka, która w swych zbiorach posiada dzieła wielkich twórców światowej sławy, stara się także promować działania twórców lokalnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Michał Jasiński z Kątów. Niepełnosprawność, która dotknęła Michała w wyniku okołoporodowego porażenia mózgowego, nie była w stanie zahamować jego talentu. Malarz z Kątów tworzy swe obrazy za pomocą pędzla, przytwierdzonego do kasku. W kwietniu 2017r. W bibliotece w Kątach odbyła się wystawa prac Michała Jasińskiego, na której wernisaż licznie przybyli okoliczni mieszkańcy.

Kolejnym przykładem wspierania lokalnych twórców w ich działaniach kulturalnych jest wydanie przez bibliotekę debiutanckiego tomiku poezji „Wplecione w wersy” Grażyny Grobelskiej – mieszkanki gminy Sochaczew. Publikacja ta stanowi pamiątkę jubileuszu 50-lecia Biblioteki Gminnej.

Biblioteka pozostaje otwarta na lokalnych artystów, do których kieruje zaproszenie opatrzone hasłem „Pokaż się w bibliotece”, zachęcając w ten sposób twórców różnych dziedzin (malarstwo, hafciarstwo, fotografia etc.) do wyjścia z ukrycia i pokazania swoich prac lokalnej społeczności.

W myśl starego porzekadła, iż „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, biblioteka stara się w swych działaniach podejmować współpracę z położonymi na terenie gminy szkołami i kościołami. Przykładem takiej twórczej współpracy jest cykl konkursów poświęconych św. Janowi Pawłowi II, które przez kilka lat biblioteka w Kątach organizowała wspólnie z parafią św. Jana Chrzciciela w Kątach oraz szkołą podstawową w Kątach.

Mówiąc o wydarzeniach powtarzających się cyklicznie, wymienić trzeba gminne rodzinne kolędowanie pod hasłem „Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy!” Kolędowanie w tym roku już po raz trzeci odbyło się w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Pilawicach, obok którego to kościoła znajduje się Filia Biblioteczna w Wymysłowie – główny organizator kolędowania.

Kolejnym owocem działań wspólnych jest gminny konkurs plastyczny „Tradycje adwentowe i bożonarodzeniowe w mojej rodzinie”, który pod koniec 2019r. biblioteka zorganizowała razem z komisją oświatową Rady Gminy Sochaczew. W konkursie udział wzięło blisko stu uczniów ze wszystkich siedmiu szkół na terenie gminy.

Niektóre spośród bibliotecznych imprez potrafią na długo zapaść w pamięć tak uczestników, jak i organizatorów. Wymienić tu trzeba spotkanie z pochodzącym z Poznania pisarzem Łukaszem Wierzbickim, który zachwycił dziecięcą publikę swoimi opowieściami, a także pewien bal… Był to bal urodzinowy Misia Uszatka (w 2017r. skończył on 60 lat!) z przepysznym tortem, balonami, tańcami i zabawą z animatorką. Wśród bawiących się dzieci (byli nimi laureaci gminnego konkursu plastycznego „Najciekawsza przygoda Misia Uszatka”) nie mogło zabraknąć samego jubilata, w którego postać wcieliła się animatorka zabaw.

W ostatnim czasie Biblioteka Gminna podjęła zupełnie nową aktywność, a mianowicie w lokalu w Kątach odbywają się zajęcia z szachów. Prowadzi je licencjonowany instruktor szachowy, posiadający II kategorię szachową i II klasę sędziowską.

Obok propagowania czytelnictwa, celem biblioteki jest poszerzanie świadomości kulturalnej i historycznej mieszkańców. Pracownicy biblioteki pamiętają w swych działaniach o ważnych rocznicach i uroczystościach, np. w związku z obchodzoną niedawno 80. rocznicą Bitwy nad Bzurą odbyły się w Wymysłowie dwa spotkania ze znanym historykiem Bogusławem Kwiatkowskim. Ten sam historyk, jesienią ubiegłego roku poprowadził w Kątach cykl warsztatów genealogicznych, w których udział wzięły osoby zainteresowane odkrywaniem historii swych rodzin.

„Łyk historii dla zabieganych”, „Narodowe czytanie”, „Cytat zamiast goździka”, „Szydełkowe spotkania w bibliotece”, „Plastyczne igraszki”, „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”, „Zaczytaj się po uszy”... - te wymienione jednym tchem tytuły, to tylko niektóre z akcji i wydarzeń, które miały miejsce w Bibliotece Gminnej.

Choć wydaje się to oczywiste, to warto jednak przypominać i z wielką mocą podkreślać, że biblioteka to przede wszystkim książki – ich gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie czytelnikom. Pracownicy biblioteki dokładają starań, aby nowości, które pojawiają się na rynku wydawniczym jak najszybciej trafiały do rąk czytelników. Nawet najbardziej wymagający miłośnicy książek znajdą na półkach Biblioteki Publicznej Gminy Sochaczew satysfakcjonującą ich lekturę, bowiem zakupy dokonywane są w taki sposób, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Stąd w zasobach wszystkich trzech placówek są zarówno lektury łatwe i przyjemne, jak i literatura wyższych lotów. Uwagi i sugestie czytelników są jak najbardziej brane pod uwagę przy zakupach nowych książek. A kupuje się ich niemało, na co pozwala przede wszystkim dotacja z Gminy Sochaczew, jak i corocznie pozyskiwana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu rozwoju Czytelnictwa”. W tym miejscu warto podać kilka danych liczbowych: w 2019r. zakupiono 874 książki. Łącznie stan księgozbioru na koniec roku 2019 wyniósł 28.447 egz. (z czego Biblioteka w Kątach posiada 14.048 egz., Filia w Wyczółkach 7.002 egz., Filia w Wymysłowie 7.397egz.)

Poza książkami papierowymi, we wszystkich placówkach dostępne są też książki mówione – tzw. audiobooki. Ponadto biblioteka w Kątach posiada zaopatrzoną w prasę czytelnię, obok której istnieje także czytelnia komputerowa z czterema dobrze wyposażonymi stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Na zakup komputerów i drukarki biblioteka pozyskała dotację z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Jubileuszowy rok 2020 wiąże się z wielką zmianą w Bibliotece Publicznej Gminy Sochaczew, bowiem z początkiem tego roku we wszystkich placówkach wprowadzony został elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów. Od tej pory, czytelnicy zaopatrzeni w osobiste plastikowe karty z kodem kreskowym i PINem będą mogli zdalnie kontrolować, co dzieje się na ich koncie bibliotecznym. Po zalogowaniu się na swoim koncie (do którego dostęp znajdą w katalogu na stronie biblioteka.gmina.pl) zobaczą, jakie książki mieli i mają wypożyczone oraz kiedy mija termin zwrotu; będą mogli przeglądać katalog biblioteki, dokonywać rezerwacji oraz prolongować wypożyczone pozycje. Trzeba podkreślić, że ta zmiana „na nowe” nie dokonała się z dnia na dzień, ale poprzedzona była kilkuletnią pracą bibliotekarzy, związaną z przestawieniem biblioteki z systemu kartkowego na system elektroniczny.

 • Halina Kuśmider (stoi w drzwiach) – pierwsza kierownik biblioteki

  Halina Kuśmider (stoi w drzwiach) – pierwsza kierownik biblioteki

 • Otwarcie wystawy prac Michała Jasińskiego

  Otwarcie wystawy prac Michała Jasińskiego

 • Pamiątkowe zdjęcie uczestników wernisażu

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników wernisażu

 • Pracownice biblioteki z Michałem Jasińskim i jego Mamą

  Pracownice biblioteki z Michałem Jasińskim i jego Mamą

 • Prace Michała Jasińskiego

  Prace Michała Jasińskiego

 • Laureaci i organizatorzy konkursu

  Laureaci i organizatorzy konkursu

 • „Pilawickie Jarzębiny” podczas I gminnego kolędowania

  „Pilawickie Jarzębiny” podczas I gminnego kolędowania

 • Schola parafialna w Pilawicach, I gminne kolędowanie, 2018r.

  Schola parafialna w Pilawicach, I gminne kolędowanie, 2018r.

 • Spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie z pisarzem Łukaszem Wierzbickim

 • Łukasz Wierzbicki rozdaje autografy

  Łukasz Wierzbicki rozdaje autografy

 • Pamiątkowe zdjęcie z pisarzem

  Pamiątkowe zdjęcie z pisarzem

 • 60 urodziny Misia Uszatka, 2017r.

  60 urodziny Misia Uszatka, 2017r.

 • Laureaci konkursu

  Laureaci konkursu

 • Bal urodzinowy Misia Uszatka

  Bal urodzinowy Misia Uszatka

 • Szachy w bibliotece

  Szachy w bibliotece

 • Dzień Babci w Filii w Wymysłowie

  Dzień Babci w Filii w Wymysłowie

 • Dzień Babci w Filii w Wymysłowie

  Dzień Babci w Filii w Wymysłowie

 • Narodowe Czytanie w Filii w Wyczółkach

  Narodowe Czytanie w Filii w Wyczółkach

 • Tydzień Czytania Dzieciom, Biblioteka w Kątach, 2019r.

  Tydzień Czytania Dzieciom, Biblioteka w Kątach, 2019r.

Script logo